Hwa Rang Do®  

 

Hwa Rang Do® - De vecht- en geneeskunst.

  De grondlegger van Hwa Rang Do®, Dr.Joo Bang Lee, realiseerde zich dat om het maximale menselijke potentiële vermogen te kunnen bereiken men een balans moet bereiken en de harmonie met de natuurwetten weet te respecteren. De theorie van Um-Yang omvat de wisselwerking tussen twee tegengestelden.

Voor iedereen is een gelijke tegengestelde. Hwa Rang Do® is een combinatie van UM (zacht / circulaire beweging) en Yang (hard / lineaire beweging) daardoor is het één van de meest gevarieerde en veel omvattende vechtkunst in de wereld. Het omvat de spirituele, de mentale en de fysieke aspecten, waardoor de beoefenaars zich bewust worden van hun volledige vermogen in hun leven.

  De kracht van Hwa Rang Do®

  De technieken komen voort uit de principes van Um-Yang.

  De drie elementen van Um, van belang bij de Hwa Rang Do® zachte technieken:

·         Yu       -          zachte, vloeiende kracht van stromend water. De kracht van Yu is bedrieglijk; de onderliggende
                          kracht is dat de aanval met zijn eigen kracht van richting wordt veranderd.

·         Won    -          circulaire beweging. De kracht wordt ontwikkeld door een ronddraaiende beweging.

·         Hwa     -          is het derde element van Um en het vertegenwoordigt eenheid en combinatie. 

De drie elementen van Yang, van belang bij de Hwa Rang Do® harde technieken:

·         Kang   -         is zo hard als staal. Deze kracht komt naar voren in de vorm van een gesloten vuist in een stoot of
                        als een voorwaartse trap. 

·         Kak    -         betekent ‘hoeken’. Dit komt duidelijk naar voren in het uitvoeren van een werptechniek, het
                       
recht weren of het uitvoeren van een breektechniek.

·         Kan    -         betekent het verkrijgen van de juiste afstand. Dit is de tegenstelling van Hwa, eenheid en
                       
combinatie en het komt tot uiting in het vermogen de juiste afstand te behouden12345678 qlqlqlqlqlqlqlqlqtussen twee tegenstanders                   

  Hwa Rang Do® leert zowel de vechtkunst (Moo Sul) als de geneeskunst (In Sul). Als men iemand kan blesseren of erger, dan moet hij / zij ook weten hoe men kan genezen. Nogmaals; het onderhouden van de harmonie door de balans tussen tegengestelden.  De Hwa Rang Do® Moo-Sul onderdelen bevat zowel

Jung Do (de weg van eer en waarheid – Yang) als Am Ja (de weg van misleiding – Um). Zoals licht niet kan bestaan zonder donker zo moet ieder individu weten wat goed en slecht is om oprecht te kunnen zijn.

  De vechtkunst van Hwa Rang Do® worden verder uitgelegd in vier aparte, doch samenwerkende, onderdelen.  

·         nae Gong: Heeft te maken met de innerlijke kracht (KI) ontwikkeling, controle en sturing. Door zowel de passieve (Um) als de actieve (Yang) methoden.  Ki wordt ontwikkeld door gespecialiseerde ademhaling- en meditatieoefeningen in samenwerking met specifieke fysieke oefeningen.  De beoefenaar leert om deze menselijke energie te ontwikkelen, benutten en toe te passen wanneer hij / zij dit wilt. Aanvankelijk wordt dit geleerd voor gezondheidsdoeleinden en voor het gebruik voor een gevecht. Op een meer gevorderd niveau kan deze kracht gecontroleerd worden in samenwerking met de mentale ontwikkeling en kan worden overgedragen van de ene op het andere individu voor zowel genezen als wel voor combattoepassingen. Deze innerlijke kracht bevindt zich in alle levende wezens, maar gedurende de gedisciplineerde studie van Hwa Rang Do® kan men leren deze kracht te ontwikkelen tot de juiste, uitzonderlijke, menselijke vaardigheden voor het uitbreiden van de gelimiteerde vaardigheden tot ongelimiteerde mogelijkheden. Er zijn vijf verschillende Ki zintuigen te ontwikkelen:
Kyung Ki                -                het lichaam ligt maken.
Jung Ki                 -                het lichaam zwaar maken.
Chyel Ki                 -                het lichaam zo hard als staal maken.
Ma Ki                    -                het lichaam gevoelloos maken.
Shin Ki                  -                het vergroten van de mentale concentratie en waakzaamheid.

·         wae gong: Komt tot uiting in de meer dan 4000 verdedigingstechnieken en aanvallende technieken binnen
Hwa Rang Do® en is de uiterlijke vorm van Nae Gong. De meeste vechtkunsten zijn strak en lineair in hun uiting of zacht en circulair. Hwa Rang Do® combineert beide aspecten tot een natuurlijke en complete vechtkunst. Dit onderdeel omvat alle mogelijke vormen  van stoot- en weringtechnieken (opsluiten, grabbling als ook weringtechnieken door gebruik te maken van de handen, polsen, onderarmen, ellebogen, armen en schouders); 365 individuele traptechnieken; werp- en valtechnieken vanuit elke positie en op elk ondergrond; de menselijke anatomie voor gevechtstoepassing (kennen en toepassen van de zwakke punten voor het effectief uitvoeren van de controle over de tegenstander ongeacht hun omvang); gewrichtmanipulatie en / of het breken van botten; drukpunten; overheersende technieken, controleer- en transporttechnieken; worsteltechnieken; vormen; aanvallende verwurging/breek technieken; verdediging tegen meerdere tegenstanders, tegenaanvallen en verdedigingen; geheime technieken.  Deze aspecten worden geleerd in gevechtssituaties maar met volledige controle om het gevaar voor de beoefenaar te minimaliseren. Door het beoefenen van deze verschillende aspecten kan men door de fysieke oefeningen de gezondheid terugwinnen en behouden en tegelijkertijd leren hoe men de controle over een tegenstander kan verkrijgen, in één beweging. Hwa Rang Do® technieken worden toegepast naar gelang een bepaalde situatie daarom vraagt en de toegepaste kracht wordt gecontroleerd vergroot naar mate de situatie daarom vraagt.

·         moo gi gong: Omvat het verdedigend en aanvallend gebruik van ruim 108 traditionele wapens welke onderverdeeld zijn in 20 categorieën. Door het leren van deze verschillende wapensystemen stelt dit de beoefenaar in staat om ieder object effectief als een wapen toe te passen als de situatie hierom vraagt.

·          shin gong: Is de studie, ontwikkeling en controle van de menselijke geest voor het bereiken van zijn/haar volledige potentieel en mentale vermogen. Deze technieken worden onderwezen voor het bereiken en vergroten om iemands totale bewustzijn en concentratie niveau. Dit omvat onderricht in: controle over iemands geest; ontwikkeling van het zesde zintuig; herinneringen terugroepen; begrijpen van de natuurwetten van dit universum; studie van het menselijke karakter en persoonlijkheid; praktische psychologie; visualisatie, de kunst van het verborgen houden en stilte zoals uitgevoerd wordt door speciale agenten (Sulsa). Deze mogelijkheden en meer liggen in het potentieel van ieder mens en kan ontwikkeld en uitgevoerd worden door de juiste trainingsmethoden.  De In Sul aspecten (studie van de oosterse geneeskunst) van Hwa Rang Do® zijn even complex en veeleisend als de studie van de westerse geneeswijze. De Hwa Rang Do® beoefenaar leert om één te worden met de natuurwetten van het universum, leert alle aspecten van verdediging in een voortdurende wijzigende omgeving. Deze verdedigingen kunnen toegepast worden op basis niveau maar ook op een meer gevorderd niveau van het genezen van blessures en ziekten. Daarom leert een Hwa Rang Do® beoefenaar, zich effectief te verdedigen tegen de invloeden van buitenaf, zichzelf te genezen maar ook anderen. Eerste hulp en overlevingstechnieken worden geleerd in samenhang met de traditionele en volledige studie van acupunctuur, acupressuur, kruiden, natuurlijke medicijnen en het zetten van botten.

Terug naar Hoofdpagina